MY MENU

Long Span Shelf

Longspan Shelf

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ทำการดัดแปลงมาจากSelective Rack สำหรับวางสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บเพียงแต่ปูพื้นไม้อัดหรือแผ่นเหล็กบนคานหลักแล้วเสริมความแข็งแรงด้วยคานลึกสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200 - 3,000 กิโลกรัม