MY MENU

Micro Rack

Micro Rack

Micro Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักได้ 100 - 200 กิโลกรัม/ชั้น เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอะไหล่ขนาดเล็กๆ