MY MENU

Mobile Cabinet

Mobile Cabinet

เป็นชั้นสำหรับเก็บเอกสารแบบประหยัดพื้นที่โดยตู้จะสามารถเลื่อนไปทางด้านซ้าย หรือ ทางขวา เพื่อเปิดเป็นทางเดินสำหรับเข้าไปหยิบเอกสารได้